משלוחים

תקנון, תנאי שימוש באתר

כללי
 ברוכים הבאים לאתר הקניות המקוון של Buy4buy ,  האתר מופעל ומנוהל על ידי חברת ש.י.ר השחר בע”מ ח”פ 513486878 .

1. אתר Buy4buy הינו אתר שומר שבת, הפעילויות באתר תופסקנה מכניסת השבת, ו/או מכניסת החג .

    האתר ישוב ויחדש את פעילותו משעת צאת השבת ו/או משעת צאת החג .

2. פעילות האתר תושהה מעת לעת לפרקי זמן שונים לצרכי תחזוקת שוטפת של האתר, כל זאת לפי שיקול דעתם הבלעדי של מנהלי האתר וללא כל הודעה מוקדמת.

3. כאמור אתר Buy4buy פועל 24 שעות ביממה, למעט ערב שבת ,יום השבת, ומועדי ישראל.

4. בכל שאלה, ניתן לפנות למוקד שרות הלקוחות בטלפקס שמספרו 04-9509992 בימים א’ ה’ – בין השעות 16:00 — 09:00

    נציגנו ישמחו לתת מענה לכל שאלה ובכל הקשור לשימוש ותפעול אתר Buy4buy ולסייע בפתרון יעיל ידידותי ומקצועי.

5. האמור בתקנון מתייחס כמובן לשני המינים זכר ונקבה וכתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

6. אתר Buy4buy הינו אתר אינטרנט אשר במסגרתו ניתן לבצע רכישת מוצרי צריכה המשווקים ו/או מיובאים על ידי חברת ש.י.ר השחר בע”מ .

7. השימוש באתר כפוף לתנאים ולכללים המפורטים בסעיפי התקנון .

8. למען הסר ספק, כל משתמש ו/או מבצע פעולות רכישה באתר מצהיר כי מלאו  לו י”ח שנים וכי הוא קרא את התקנון והוראותיו וכי הוא מודע לכל הכללים החלים עליו כמשתמש באתר Buy4buy 

    וכי  הוא מסכים לכללים ולתנאי התקנון והוראותיו .

9. המוצרים אשר מוצגים באתר ניתנים לרכישה דרך האתר בשיטת ] מכר מרחוק [ בכפוף לזמינותם במלאי ובכפוף לתנאי תקנון זה .

10. כל המחירים באתר, בלעדיים לאתר Buy4buy ואינם מחויבים למחירי החנות .

11. המחירים באתר נקובים בשקלים וכוללים מס ערך מוסף  כחוק .

12. המחירים אינם כוללים את מחיר המשלוח,מחיר ההובלה ו/או את מחיר ההרכבה אם וככל שיידרש.
13. הזמנות שבוצעו באתר עד לשעה 15:00 של אותו יום עסקים ישלחו למזמין תוך 24 שעות מיום העסקים הבא אחרי מועד ההזמנה, אלא אם כן צוין אחרת לגבי הפריט המוזמן .
14. מובהר בזאת ,כי יתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות שינויים במועדי האספקה, שינויים בשעות פעילות האתר ושעות הפעילות של מוקד שרות הלקוחות, כל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של חברת ש.י.ר השחר בע”מ .

15. חברת ש.י.ר השחר בע”מ רשאית לשנות ואו / להפסיק את פעילותו של אתר Buy4buy לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת .

16. לחלק מהמוצרים המוצעים למכירה באתר Buy4buy מצורפת תעודת אחריות, במקרים אלה תעודת האחריות המצורפת למוצר תהא של היצרן,  ו/או היבואן, ו/או נותן השרות. להלן  “בעל האחריות “

17. האחריות הבלעדית למוצרים אלה, לאיכותם ,לטיבם ,לעמידותם, ליכולת פעולתם התקינה לרבות תנאי השימוש , ומדריך למשתמש חלה אך ורק על בעל האחריות, ואינה חלה בשום אופן על חברת שיר השחר בע”מ .

18. תעודת האחריות מאת בעל האחריות תצורף לפריט המוזמן ותהא תקפה עם צירוף חשבונית הרכישה. כמו כן ניתן לעיין בתעודת האחריות עוד טרם השלמת העסקה בחברת שיר השחר בע”מ, רחוב ויצמן 20 צפת, 

19. בתעודת האחריות המצורפת למוצר יצוינו פרטי היצרן כתובתו ומספר הטלפון  של תחנות השרות.  האחריות תהא בתוקף בצירוף חשבונית קניה בלבד.

20. הוראות תקנון זה יפות לגלישה או שימוש באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר כגון: טלפונים סלולאריים, מחשבי לוח, מחשבים נישאים וכל מכשיר אחר אשר באמצעותו ניתן לגלוש, לאחזר תכנים או להשתמש באתר.

21. תיקון ו/או שינוי/ ו/או עדכון לתקנון יהיה תקף ממועד פרסומו באתר.

 מבצעים

22.  אתר Buy4buy מציע מעת לעת למכירה מוצרים במבצע ו/או בהנחה, מבצעים ו/או הנחות אלה נועדו לרוכשים באתרBuy4buy בלבד, מחירים אלה אינם תקפים בסניפי החברה אלא אם פורסם אחרת.

23. מוצרים אשר מוצגים למכירה באתר Buy4buy במחירי מבצע, יסופקו לרוכש במחיר מבצע , כל עוד ובכפוף לכך כי המבצע בר תוקף במועד הרכישה.
 תשלום

24. התשלום באתר Buy4buy יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות האשראי המוכרות והפועלות בישראל בלבד

      כל זאת ובכפוף לכך שחברות אשראי אלה מתירות את ביצוע הרכישה ואת התשלומים ברשת האינטרנט למזמין .

25. על אף האמור לעיל, חברת ש.י.ר השחר בע”מ, שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרי תשלום באמצעים אחרים אשר אינם כרטיסי אשראי.

26. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחברת ש.י.ר השחר בע”מ במועד ההזמנה .

27. חברת ש.י.ר השחר בע”מ שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וכפי שתראה לנכון .

28. מחירי מוצרים אשר נפלה בהם טעות בתום לב ,לא יחויבו במחירי הטעות .

 דמי משלוח

29. הזמנה באתר Buy4buy תחייב את המזמין בתשלום דמי המשלוח, כפי שיצוין באתר לגבי הפריט המוזמן.

30. הפריט שנרכש ישלח לכתובתו של המזמין כפי שציין המזמין בטופס הרישום באתר אלא אם כן ביקש המזמין  ובכתב את אספקתו של הפריט שנרכש לכתובת שונה 

      וקיבל את אישור מוקד שרות הלקוחות לשינוי יעד האספקה כמבוקש.

31. יובהר כי יתכנו שינויים במחיר דמי המשלוח מעת לעת בכפוף ובהתאם למדניות חברות השילוח ככל שמדובר באזורים מרוחקים ומבודדים כגון :

       מעבר לקו הירוק, רמת הגולן , יישובי הערבה, יישובי -הנגב המרוחקים וכדומה. אין לראות במחיר המשלוח המוצג באתר מחיר משלוח סופי.

       במקרים אלה מתבקש המזמין ליצור קשר עם שרות הלקוחות על מנת לקבל מחיר משלוח עדכני וסופי ליעד אליו מיועד המשלוח .

32. חברת ש.י.ר השחר בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מחירי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינו ו/או עדכון כאמור לעיל .

33. חברת ש.י.ר השחר בע”מ שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק ללקוח כל מוצר מכל סיבה שהיא לרבות משקל או גודל חריגים או מיוחדים ו/או לאזורים או ישובים מסוימים כל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ו/או כל סיבה אחרת .
אספקת מוצרים למזמין

34. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו למזמין על ידי חברת ש.י.ר השחר בע”מ, וימוענו לכתובת שסיפק המזמין בעת ההזמנה כמבוקש.

       יובהר כי זכותה של חברת ש.י.ר השחר בע”מ , שלא לספק מוצרים כלשהם זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי .

35. חברת ש.י.ר השחר בע”מ, שואפת לספק את כל המוצרים הנכללים בהזמנה במועדם, אולם לא תמיד כל המוצרים יהיו זמינים ובמלאי

      לפיכך חברת ש.י.ר השחר בע”מ, אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים הכלולים בגוף ההזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו

      למזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין אי אספקת מוצר כלשהו מתוך ההזמנה, מוצר אשר לא יסופק על ידי חברת ש.י.ר השחר בע”מ לא יחויב .

36. מובהר בזאת כי, במידה ובעת מועד אספקת המוצרים ,לא יהיה המזמין ו/או מי מטעמו במען אליו יועדו המוצרים על ידי המזמין 

      והמזמין לא יאשר טלפונית במוקד שרות הלקוחות כי הינו מאשר השארת הזמנתו ליד דלת ביתו ו/או בחצרו ו/או בכל מקום אחר הסמוך למענו

      תוחזר ההזמנה לחברת ש.י.ר השחר בע”מ.  על המזמין תחול האחריות לתאם עם שרות הלקוחות מועד אספקה בשנית.

      אי קביעת מועד חדש לאספקה בשנית על ידי המזמין לא תפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצעה על ידו .

      יוער כי ניתנת למזמין אפשרות לאיסוף עצמי של ההזמנה אשר לא נדרשה תוך 7 ימים וללא חיוב נוסף .

37. בכל מקרה של משלוח המוצרים הנכללים בהזמנה בפעם שניה יחויב המזמין בנוסף לדמי המשלוח הראשוניים בתשלום דמי המשלוח הנוסף.

38. מובהר בזאת, כי ככל שאושר על ידי המזמין השארת הסחורה שרכש בסמוך לדלת מענו ו/או בחצרו ו/או במקום אחר הסמוך למענו

      מסכים ומאשר בזאת המזמין כי האחריות על המוצרים הנ”ל תחול על המזמין בלבד ובכל מקרה של גניבה, ו/או קלקול , ו/או כל טענה אחרת

      לא יכול יהיה המזמין לבוא בטענות ו/או תביעות כנגד אתר Buy4buy ו/או לחברת ש.י.ר השחר בע”מ .

39. חברת ש.י.ר השחר בע”מ, לא תאפשר ולא תאשר את השארתם של מוצרים בסמוך לדלת ביתו של המזמין, ו/או בחצרו כאשר מדובר בהזמנה ראשונה

      נוכחות המזמין או מי מבני ביתו תהייה הכרחית לאספקת המוצרים, לרבות הצגת תעודה מזהה .

40. איחור ו/או עיכוב במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא, לא תהווה עילה ולא תפטור את המזמין מחובת התשלום כנדרש.

41. אריזת המוצרים המוזמנים תעשה בקרטון ו/או בכל אריזה אחרת ,לפי ראות עינה של חברת ש.י.ר השחר בע”מ ולא תהיה למזמין כל טענה ו/או תביעה בשל כך .
מדיניות החזרת מוצרים

42.  מובהר בזאת כי על המזמין מוטלת החובה לבדיקת תכלתו של המשלוח מייד עם קבלתו ועריכת השוואה עם החשבונית המצורפת  ו/או מעותק החשבונית/קבלה שתימסר לידיו על ידי נציג חברת השליחויות בעת האספקה .

43. החזרת מוצרים תתאפשר כנדרש בחוק עד 14 יום מקבלתם ובתנאי שיהיו באריזתם המקורית וכי לא נעשה בהם שימוש כלשהו.

44. מובהר בזאת כי לא ניתן יהיה להחזיר מוצרים בהזמנה מיוחדת כגון, מוצר בחיתוך לפי מידה, צבע מגוון, וכדומה .

45.  לא ניתן להחזיר מוצרים פגומים ו/או מקולקלים בכפוף לכך, כי לא כך הם נמסרו למזמין על ידי חברת ש.י.ר השחר בע”מ .

46.  מוקד שרות הלקוחות של Buy4buy יתאם עם המזמין השלמה, ו/או החלפה, ו/או החזרתו של המוצר

       ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי למזמין ,לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין .

47. מובהר בזאת כי השלמה, ו/או החלפה, ו/או החזרת מוצר כאמור לעיל תחייב את המזמין בדמי משלוח ו/או איסוף מבית הלקוח לפי הצורך 

     אלא אם כן יקבע אחרת ובכפוף לגופו של העניין ונסיבותיו .

48. במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או שהמוצר שסופק פגום ,או אינו פועל כראוי ,על המזמין להודיע על כך למוקד שרות הלקוחות בתוך 24 שעות ממועד האספקה .

      אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר לאי התאמה, ו/או בדבר אי תקינותו של המוצר.

      במקרה כגון זה יתאם מוקד שרות הלקוחות של חברת ש.י.ר השחר בע”מ ,עם המזמין החלפה, ו/או תיקון של המוצר על פי הצורך .

      במקרה זה בלבד עלות המשלוח ו/או האיסוף תחול על חשבונה של חברת ש.י.ר השחר בע”מ, כל זאת בתנאי שנתקבלה הודעת ואו תלונת המזמין במוקד שירות הלקוחות ולא יאוחר מ 24 שעות מקבלת המוצר.

ביטול ו/או שינוי הזמנה
49. שינוי הזמנה על ידי המזמין תתאפשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת ש.י.ר השחר בע”מ ובאישורה. כל זאת בתנאי שטרם חלפו 24 שעות ממועד ההזמנה באתר Buy4buy .

50. ביטול הזמנה יתאפשר רק באותו יום עסקים אשר בו בוצעה ההזמנה במידה וביטול ההזמנה ימסר לאחר אותו יום עסקים לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה אלא אם חברת ש.י.ר השחר בע”מ תאשר זאת.

      מובהר כי במקרה האמור לעיל בו ניתן יהיה לבטל הזמנה יזוכה המזמין מהתשלום ששולם על ידו אולם חברת ש.י.ר השחר בע”מתהא רשאית לגבות מהמזמין תשלום בגין ביטול ההזמנה . 

51. לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה לאחר שהמוצרים סופקו ליעדם .
52. שינוי או ביטול הזמנה יתבצע באמצעות שרות מוקד הלקוחות בטלפון ו/או בפקס 04-9509992 ו/או באמצעות דוא”ל   Buy4buy.Service@Gmail.Com .

53. יוער כי החזרת מוצרים ו/או ביטול עסקה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק ,לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981 ,הוראות חוק המכר ,התשכ”ח- 1968

      והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986 , ו/או בכפוף למדיניות חברת ש.י.ר השחר בע”מ וכפי שיקבע מעת לעת .

מועדון לקוחות

 54. חברת ש.י.ר השחר בע”מ תהא רשאית לצרף את המזמין באמצעות אתר Buy4buy למועדון הלקוחות של החברה 

       בהצטרפותו למועדון הלקוחות מאשר הלקוח כי קרא את התקנון וכי הוא מסכים לכל תנאיו .

55. במידה ומצוי ברשותכם כרטיס מועדון לקוחות תתבקשו על ידי אתר Buy4buy בעת שיקבע על ידי האתר ולפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל האתר לעדכן את מספר הכרטיס שברשותכם

      וזאת על מנת שתוכלו ליהנות מכל ההטבות והזכויות המוענקות לחברי המועדון .

השימוש באתר

56.  האתר נועד לספק למשתמש מידע אודות החברה, דרכי הגעה לסניפי החברה, מידע על מגוון המוצרים והמבצעים אשר עורכת החברה מעת לעת .

57. התכנים באתר כלליים, ואינם מותאמים לצרכיו של אדם ספציפי.

58. רשאי להשתמש באתר כל אדם ו/או תאגיד המחזיקים בכרטיס אשראי תקף ,שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל ובכפוף לכך שמסרו כל פרטיהם כמבוקש

      בהליך ההרשמה באתר Buy4buy ואשר נמצאים בטווח שירות המשלוחים .

59. למרות האמור לעיל ,אתר Buy4buy שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למזמין מסוים מכל סיבה שהיא לרכוש מהמוצרים המוצעים לרכישה באתר 

      לרבות ביטולה של הזמנה בכל עת וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק או הסבר לכך.

60. העיון והשימוש באתר ובתכנים המתפרסמים בו כפוף, בין היתר, להוראות הבאות:

       אין לעשות שימוש באתר או בתכניו למטרות מסחריות, שלא באישורה מראש של חברתש.י.ר השחר בע”מ .

       אין להעתיק ו/או להשתמש ו/או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך שהיא  בתכני האתר.

       אין להפעיל או לאפשר הפעלתו של כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכני האתר כולם או חלקם. בכלל זה 

       אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו את תכני האתר כולם או חלקם.

       אין להציג את האתר ו/או את תכניו ו/או את השירותים הניתנים במסגרתו באתר אינטרנט אחר בין אם בתוך מסגרת ובין אם בכל דרך אחרת,גלויה או סמויה.

       אין להציג את האתר ו/או את תכניו ו/או את השירותים הניתנים במסגרתו בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת אשר משנים את עיצוב האתר

       ו/או את תוכן האתר ו/או השירותים המסופקים במסגרת האתר ו/או מחסירים מהם דבר מה או מוסיפים להם דבר מה לרבות פרסומות ותכנים מסחריים או מציגים את תכני האתר ביחד עם תוכן נוסף.  

   יצירת קישורים לאתר:

61. אין ליצור קישור Link  בין האתר ובין כל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים,תכנים המעודדים גזענות או אפליה פסולה  ו/או תכנים שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

62. אין ליצור קישור לדפים באתר שאינם דף הבית של האתר “קישור עמוק” או אשר מציג מידע מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים.

63. בעת יצירת קישור לאתר, יש להבטיח שכתובתו המדויקת של דף הבית של האתר תופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק הגלישה של הגולשים.

       אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו, ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

64. ש.י.ר השחר בע”מ רשאית להורות לבטל כל קישור לאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה יבוטל הקישור לאלתר, מבלי שתעמוד כל טענה, דרישה או
      תביעה כלפי חברת ש.י.ר השחר בע”מ.

65.  ש.י.ר השחר בע”מ תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי למנוע ממי מהגולשים באתר את השימוש בשירותים הניתנים במסגרתו כולם או חלקם.

קישורים באתר
66. ש.י.ר השחר בע”מ עשויה לשלב באתר קישורים  Links לעמודים שונים ברשת האינטרנט שאינם חלק מן האתר.

     האתרים אליהם מוליכים קישורים אלה אינם בשליטה, התכנים בהם אינם מטעמה של חברת ש.י.ר השחר בע”מ ואינם מפוקחים על ידה

     עצם הקישור אליהם אינו מעיד על הסכמת ש.י.ר השחר בע”מ לתוכנם ואף אינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, להקפדה על

       דיני הפרטיות הנוהגת בהם ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. מובהר כי ש.י.ר השחר בע”מ, אינה אחראית לתכני אותם אתרים אליהם מוליכים הקישורים המצויים באתר

      ואינה אחראית לשימוש בהם ואף לא להסתמכות עליהם.

62. ש.י.ר השחר בע”מ אינה מתחייבת כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו, הלכה למעשה, לאתרי אינטרנט פעילים או המכילים את התכנים להם נוצר הקישור.
63.  ש.י.ר השחר בע”מ רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים לפי שיקול דעתה הבלעדי.
פרטיות
64.  ש.י.ר השחר בע”מ מכבדת את פרטיות הגולשים באתר Buy4buy מדיניות הפרטיות העדכנית הנהוגה באתר מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה

       יש לעקוב אחר שינויים שיוכנסו באתר מעת לעת.

65. מובהר בזאת כי ש.י.ר השחר בע”מ רשאית לעשות שימוש בנתונים הנמסרים לה על ידי הגולשים באתר באופן ובתנאים המפורטים ב”הודעה בדבר פרטיות”.

קניין רוחני

66. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר Buy4buy לרבות שירותים הניתנים במסגרתו ובתכני האתר הינו של חברת ש.י.ר השחר בע”מ 

      אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעבד יצירות נגזרות

      למכור או להשכיר את הזכויות המוגנות, כולן או חלקן, בין על ידי הגולש ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים

      אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת בלא קבלת הסכמה פרטנית בכתב ומראש מחברת ש.י.ר השחר בע”מ ובכפוף לתנאי ההסכמה ככל שתינתן.

67. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של ש.י.ר השחר בע”מ ו/או Buy4buy הינם קניינה של חברת ש.י.ר השחר בע”מ בלבד.  אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתה בכתב ומראש.

      ככל שמופיעים באתר סימני מסחר או סימני מסחר רשומים המצויים בבעלות צד ג’, הרי שאלו הינם קניינו הבלעדי של צד ג’ ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתו בכתב ומראש.

אחריות

68. השימוש באתר נעשה על אחריותו המלאה של המשתמש ,הגולש.

69. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם As Is .  לא תעמוד לגולש באתר כל טענה תביעה או דרישה כלפי ש.י.ר השחר בע”מו/או כלפי אתר Buy4buy

      ובכל הקשור לשירותים ו/או לתכנים במסגרת האתר.

70. חברת ש.י.ר השחר בע”מ אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שיגרם למזמין באתר Buy4buy ו/או לצד שלישי אחר כלשהו .
71. האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל  הכרטיס ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו .

72. חברת ש.י.ר השחר בע”מ לא תישא בכל אחריות לנזק שיגרם למזמין במישרין או בעקיפין ,וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים /לא תקינים

      למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של חברת ש.י.ר השחר בע”מ .

73. למען הסר ספק ומבלי לפגוע בכל האמור לעיל  מובהר כי אחריות אתר Buy4buy תהיה מוגבלת  ולא תעלה על הסכום ששולם עבור המוצר בלבד .

74. המזמין יישא באחריות המלאה לכל נזק שיגרם לו, ו/או לאתר Buy4buy ו/או לצד שלישי כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים

     לרבות טעות בהקלדת כתובתו ,טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי  ו/או כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא בזה .

75. ש.י.ר השחר בע”מ אינה מתחייבת, כי תכני האתר יהיו מלאים, נכונים, חוקיים, מדויקים או יהלמו את ציפיות ו/או את דרישות הגולשים.

76. ש.י.ר השחר בע”מ לא תישא באחריות כלשהי בגין תכני האתר ו/או שימוש בהם ו/או הסתמכות עליהם, וקוראת לגולשים לאמת את רמת הדיוק ואמיתות

      של כל מידע המתפרסם באתר טרם עשיית כל שימוש בו. 

77. מובהר ולמען הסר ספק, כי תכני האתר אינם משום תחליף לייעוץ ו/או לטיפול מקצועי במקום בו הם נדרשים.

78. תכונות, מפרטים, עיצוב או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הדמיה של מוצר הכלולים באתר הינם לצורכי המחשה בלבד

      אלא אם צוין במפורש אחרת ואינם מהווים ערובה למידע כאמור או לזמינות של מוצרים כלשהם.

79. אם תתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין המידע באתר לבין מידע הקיים במסמכיה הרשמיים של חברתש.י.ר השחר בע”מ  או על גבי אריזות המוצרים

      ייחשב כנכון המידע המצוי במסמכיה הרשמיים של חברת ש.י.ר השחר בע”מ , או על אריזות המוצרים, לפי העניין.

80. ש.י.ר השחר בע”מ אינה מתחייבת לשמור על זמינות האתר ו/או זמינות תכני האתר ו/או שירותי האתר.

      מובהר, כי האתר, תכניו והשירותים הניתנים במסגרתו אינם חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבים, התקנים או מערכות אחרים בשימוש האתר או מפני נזקים, קלקולים

      תקלות או כשלים בין אם בחומרה, ובין אם בתוכנה, בין בקווי ובמערכות תקשורת בין חברת ש.י.ר השחר בע”מ ובין אצל מי מספקיה או בכל מערכת או באופן אחר ולא יהא באלה

      כדי להטיל על ש.י.ר השחר בע”מ איזו אחריות ו/או להקים זכות למי מהגולשים.

81. מובהר בזאת כי מידע אודות חלק מהמוצרים המוצגים באתר הינו לעיתים מידע של יצרני המוצרים ולפיכך חברת ש.י.ר השחר בע”מ אינה אחראית על מידע זה .

82. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל ובכל מקרה לא תישא חברת ש.י.ר השחר בע”מ בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ואשר שולמו על ידי המזמין .
שיפוי

83. הגולש באתר מתחייב לשפות את חברת ש.י.ר השחר בע”מ עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם ובכלל זה שכ”ט עו”ד

      והוצאות משפט עקב הפרת תקנון זה.בנוסף, ישפה הגולש את שיר השחר בע”מ , עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה תביעה או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו

      כתוצאה מכל שימוש אותו עשה -בשירותי האתר.

שינויים באתר
84.  שיר השחר בע”מ רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את מבנה אתר Buy4buy מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של התכנים ו/או השירותים במסגרתו

        וכן כל היבט אחר הכרוך באתר והכל בלא צורך להודיע על כך לגולשים מראש. 

85. מובהר, כי לא תעמוד לגולש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי חברת ש.י.ר השחר בע”מ בגין ביצוע שינויים כאמור, לרבות בגין תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

86.  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר, כי ש.י.ר השחר בע”מ תהא רשאית להסיר את האתר מהאינטרנט ו/או לחסום את הגישה אליו, באופן מלא או חלקי

       הורדה ו/או חסימה כאמור יכול שתלווה במחיקת מלוא המידע האצור בו.

הדין וסמכות השיפוט

87.הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד, לא יחול כל דין אחר.

88.מוסכם בזאת במפורש כי לבתי המשפט המוסמכים בצפת תהיה סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך שיתגלעו בין הצדדים ו/או כל ענין אחר הנוגע להסכם ו/או הנובע ממנו .